Parašai surinkti!

64702
Astravo konferencijos programa
Įstatymo projektas

Surinkta64702 parašų!

Sužinokite, kas toliau

Kas bus toliau?

1

Parašų rinkimas dėl įstatymo projekto.Surinkome 64702 parašų!

2

Lapų su piliečių parašais įteikimas Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK).

3

VRK patikrino parašų autentiškumą ir pateikė išvadą - per nustatytą terminą surinktas reikiamas parašų skaičius.

4

VRK savo išvadą kartu su piliečių parašų rinkimo lapais pateikia Seimui.

5

Seime išvados gavimo dieną įregistruojamas iniciatyvos projektas ir apie tai pranešama iniciatyvinei grupei.

6

Piliečių inicijuotą įstatymo projektą artimiausiame Seimo posėdyje po jo įregistravimo Seime pateikia iniciatyvinės grupės atstovas.

7

Jeigu svarstymo metu Seimas nusprendžia, kad toks projektas turi būti grąžintas tobulinti, jis grąžinamas ne iniciatoriams, o Seimo komitetui, kuris yra pagrindinis svarstant šį įstatymo projektą.

8

Seimas priima įstatymą.